Veřejné zakázky

Pořízení osobního auta na CNG

  1. Výzva
  2. Krycí list
  3. Čestné prohlášení zákl. způsobilost
  4. Čestné prohlášení
  5. Obchodní podmínky
  6. Specifikace CNG