Veřejné zakázky

Stavební úpravy kanceláře u jídelny

 1. výzva
 2. krycí list
 3. základní způsobilost
 4. čestné prohlášení
 5. technická způsobilost
 6. smlouva
 7. technická zpráva
 8. stávající stav
 9. bourací práce
 10. nový stav
 11. stanovisko – hasiči
 12. stanovisko – KHS
 13. PBŘ stavby
 14. statický posudek
 15. stavební povolení
 16. slepý rozpočet