Veřejné zakázky

Dodávka a montáž nového nábytku do sociálně terapeutických dílen

  1. výzva
  2. příloha č.1 – krycí list
  3. příloha č.2 – čestné prohlášení
  4. příloha č. 3 – pravdivost
  5. příloha č.4 – smlouva
  6. příloha č.5 – specifikace
  7. příloha č.6 – ocenění nábytku
  8. příloha č.7 – nákres