Veřejné zakázky

Malování

 1. výzva
 2. příloha č.1 – krycí list
 3. příloha č.2 – základní způsobilost
 4. příloha č. 3 – čestné prohlášení – pravdivost
 5. příloha č.4 – smlouva
 6. příloha č.5 – specifikace služby

Dodávka a montáž klimatizace

 1. výzva
 2. příloha č.1 – krycí list
 3. příloha č.2 – čestné prohlášení o způsobilosti
 4. příloha č.3 – čestné prohlášení – pravdivost
 5. příloha č.4 – smlouva o dílo
 6. příloha č.5 – čestné prohlášení
 7. příloha č.6 – specifikace dodávky a montáže klimatizace
 8. dokumentace č.1 – schéma prostor varna, kanc.skladní, sklad lednic
 9. dokumentace č.2 – schéma varna, kanc. skladní, sklad lednic, kanc.2
 10. dokumentace č.3 – schéma soc. dílny
 11. dokumentace č.4 – jídelna, kancelář u jídelny
 12. zpřesnění zadávací dokumentace veřejné zakázky

Oprava koupelen v objektu DJ ul.Koperníkova

 1. výzva
 2. příloha č.1 – krycí list
 3. příloha č. 2 – čestné prohlášení o způsobilosti
 4. příloha č. 3 – čestné prohlášení – pravdivost
 5. příloha č. 4 – smlouva o dílo
 6. příloha č. 5 – technická způsobilost
 7. slepý rozpočet
 8. 1.patro – koupelna
 9. 1.patro – koupelna personál
 10. 2.patro – společná koupelna
 11. 3.patro – společná sprcha
 12. 3.patro – koupelny
 13. 4.NP – koupelna 1
 14. 4.NP – koupelna 2
 15. 4.patro – společná sprcha