Veřejné zakázky

Úprava výdejny kuchyně

 1. výzva
 2. krycí list
 3. základní způsobilost
 4. technická způsobilost
 5. čestné prohlášení
 6. smlouva
 7. fotodokumentace 1
 8. fotodokumentace 2
 9. fotodokumentace 3
 10. čelní list k dokumentaci
 11. půdorys – stávající stav
 12. půdorys – nový stav
 13. technická zpráva
 14. slepý rozpočet