Veřejné zakázky

Dodávka nového, průmyslového, válcového žehliče

 1. výzva
 2. krycí list
 3. čestné prohlášení
 4. pravdivost
 5. smlouva
 6. technická způsobilost
 7. specifikace

Rekonstrukce střechy včetně zateplení a rekonstrukce fasády

 1. výzva
 2. krycí list
 3. základní způsobilost
 4. čestné prohlášení – pravdivost
 5. technická způsobilost
 6. slepý rozpočet
 7. zpřesnění zadávací dokumentace
 8. smlouva
 9. projektová dokumentace