Veřejné zakázky

Kanalizační a vodovodní přípojka – budova chráněného bydlení Český Těšín

 1. výzva
 2. příloha č. 1 krycí list
 3. příloha č. 2 způsobilost
 4. příloha č. 3 čestné porhlášení
 5. příloha č. 4 smlouva o dílo
 6. příloha č 5 technická způsobilost
 7. příloha č. 6 čestné prohlášení
 8. příloha č. 7 rozpočet, výkaz výměr
 9. zadávací dokumentace
 10. zápis o otevírání obálek
 11. oznámení o výběru nabídky
 12. zápis z hodnocení nabídek