Veřejné zakázky

Vedení personální a mzdové agendy

 1. výzva
 2. příloha č. 1 krycí list
 3. příloha č. 2 způsobilost
 4. příloha č. 3 čestné prohlášení
 5. příloha č. 4 příkazní smlouva
 6. příloha č 5 specifikace

  

Dodávka nábytku

 1. výzva
 2. příloha č. 1 krycí list
 3. příloha č. 2 způsobilost
 4. příloha č. 3 čestné prohlášení
 5. příloha č. 4 smlouva
 6. příloha č 5 slepý rozpočet + cenová nabídka