Veřejné zakázky

Dodávka průmyslové, vysokootáčkové pračky s
odstředěním

 1. výzva
 2. příloha č. 1 krycí list
 3. příloha č. 2 způsobilost
 4. příloha č. 3 pravdivost
 5. příloha č. 4 smlouva
 6. příloha č 5 specifikace

 

Myčka podložních mís II

 1. výzva
 2. příloha č. 1 krycí list
 3. příloha č. 2 způsobilost
 4. příloha č. 3 čestné prohlášení
 5. příloha č. 4 kupní smlouva
 6. příloha č 5 specifikace
 7. příloha č 6 zápis o otevírání obálek
 8. příloha č 7 zápis z hodnocení nabídek
 9. příloha č 8 oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

 

 

Průmyslová pračka

 1. otevírání obálek
 2. hodnocení nabídek
 3. oznámení o výběru nejvhodnější nabídky