Odborné praxe a stáže

Informace pro zájemce o odbornou praxi nebo stáž

v Domově Jistoty, příspěvkové organizaci

Bezplatnou odbornou praxi v rámci praktického vyučování nebo praktické výchovy v rámci středního a vyššího odborného školství může absolvovat student školy, se kterou má Domov Jistoty, příspěvková organizace uzavřenou smlouvu o zabezpečení odborné praxe.
Žádost o umožnění výkonu odborné praxe sděluje žadatel – student písemnou nebo ústní formou alespoň 7 dní před jejím plánovaným zahájením .

Žádost je možné podat:

• písemně na adresu: Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, 735 81 Bohumín
osobně na sekretariát Domova Jistoty, příspěvková organizace
formou e-mailu na: sekretariat@djbohumin.cz, zdrazilova@djbohumin.cz
• telefonicky 596 014 046
Po obdržení žádosti bude student kontaktován vedoucím zařízení nebo ředitelem k dojednání konkrétních podmínek a podpisu smlouvy o výkonu odborné praxe.
• Smlouvu za Domov Jistoty, p.o. podepisuje ředitelka zařízení před nástupem studenta k výkonu odborné praxe
• Smlouvu za vysílající subjekt podepisuje statutární zástupce praktického vyučování nebo praktické výchovy  (školy)
• Před nástupem na odbornou stáž bude student informován o případné potřebě předložení vstupní lékařské prohlídky u poskytovatele zdravotních služeb, se kterým má Domov Jistoty uzavřenou smlouvu. Úhrada lékařské prohlídky praktikantů je nákladem vysílající organizace – školy.

Stáže

Žádost o umožnění bezplatné stáže v Domově Jistoty, příspěvkové organizaci podává student písemnou nebo ústní formou alespoň 7 dní před jejím plánovaným zahájením.

Žádost je možné podat:
• písemně na adresu: Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, 735 81 Bohumín
osobně na sekretariát Domova Jistoty, příspěvková organizace
formou e-mailu na: sekretariat@djbohumin.cz, zdrazilova@djbohumin.cz
• telefonicky 596 014 046
Zpravidla do 3 kalendářních dnů je studentovi zaslána zpětná vazba o schválení či neschválení Žádosti o  absolvování odborné stáže a sděleny další podmínky pro uzavření smluvního vztahu.

Odbornou stáž lze absolvovat i na základě uzavřené Dohody o stážích mezi zařízeními poskytující sociální služby.

Aktualizováno 3.2.2014