Rekonstrukce objektu v Českém Těšíně na CHB

OZNÁMENÍ O PARTNERSTVÍ V PROJEKTU  

 „Rekonstrukce objektu v Českém Těšíně na chráněné bydlení „ 

Domov Jistoty , příspěvková organizace se jako partner bude podílet na projektu rekonstrukce objektu Střední zemědělské školy na ul. Tyršova v Českém Těšíně. Po dobu cca 10 měsíců bude probíhat celková rekonstrukce, která zajistí vybudování nových bytů pro kapacitu 12 uživatelů .

 

Číslo projektu:

CZ.1.10/2.1.00/28.01518

 

Operační program:

ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013

 

Financování projektu:  Projekt je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, prostřednictvím Regionálního operačního programu Moravskoslezsko  s finanční spoluúčastní Moravskoslezského kraje.

 

Schválená výše rozpočtu: 9 968 879,- Kč

 

Cíle projektu:

Cílem projektu je zkvalitnit život lidem se zdravotním postižením prostřednictvím poskytování chráněného bydlení v Českém Těšíně. Jedná se o rekonstrukci 5 bytových jednotek. V objektech budou poskytovány sociální služby, které odpovídají individuálním potřebám uživatelů. Dostatečné soukromí a zázemí pro běžný život umožní kvalitní individuální práci s uživateli při zachování jejich důstojnosti.

 

Cílové skupiny:

Po realizaci projektu vznikne v Českém Těšíně nová sociální služba – chráněné bydlení s kapacitou 12 míst pro osoby s chronickým duševním onemocněním.

 

Bližší informace jsou uvedeny na stránkách Moravskoslezského kraje:

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/eu/rekonstrukce-objektu-v-ceskem-tesine-na-chranene-bydleni-39971/