Pořízení vozidel do sociálních zařízení

OZNÁMENÍ O PARTNERSTVÍ V PROJEKTU  

Domov Jistoty, příspěvková organizace se jako partner projektu „Pořízení vozidel do sociálních zařízení“ bude podílet na zakoupení vícemístných automobilů pro účely klientů zřizovaných sociálních služeb.

Operační program:

ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013

Číslo projektu:

CZ.1.10/2.1.00/38.01795

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality sociální péče a života klientů v devíti sociálních zařízeních Moravskoslezského kraje.

Výstupy projektu:

V rámci projektu bude pořízeno 9 nových specifických dopravních prostředků pro sociální služby: domov pro osoby se zdravotním postižením, domov se zvláštním režimem, domov pro seniory a chráněné bydlení příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje. Domov Jistoty bude příjemcem jednoho vícemístného automobilu.

Financování projektu:

Celkové výdaje projektu

7 670 370 Kč

Celková přiznaná dotace z rozpočtu RR (100% způsobilých výdajů)

7 358 190 Kč

Spolufinancování příjemcem – Moravskoslezský kraj (nezpůsobilé výdaje)

312 180 Kč

 

 

Bližší informace jsou uvedeny na stránkách Moravskoslezského kraje :

http://www.msk.cz/cz/eu/porizeni-vozidel-do-socialnich-zarizeni-55337/