Podpora služeb sociální prevence I.

Domov Jistoty, příspěvková organizace je poskytovatelem sociální služby – sociálně terapeutické dílny, která je podpořená z projektu „Podpora služeb sociální prevence I.“ , spolufinancovaného Evropskou unií a státním rozpočtem ČR.   Předkladatelem projektu je Moravskoslezský kraj. Celková výše finančních prostředků na dobu realizace projektu na léta 2016-2018 činí 4 158 000 Kč. Prostředky jsou poskytovány prostřednictvím rozpočtu Moravskoslezského kraje.

 

Operační program:
Operační program zaměstnanost

 

Číslo projektu:
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000648

 

Cíl projektu:
Projekt je zaměřen na zajištění poskytování vybraných druhů sociálních služeb v souladu se schváleným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020 s důrazem na mapování a vyhodnocování skutečných potřeb uživatelů

  

Přehled klíčových aktivit projektu:
1) Podpora samostatného bydlení
2) Sociálně terapeutické dílny
3) Telefonická krizová pomoc
4) Evaluace poskytování sociálních služeb

                                                                                                                                              

 

Doba realizace projektu u služby STD:

1.1.2016 – 31.12.2018

 

Bližší informace jsou uvedeny na stránkách Moravskoslezského kraje. :
http://www.msk.cz/cz/dotace_eu/podpora-sluzeb-socialni-prevence-1-61722/