Financování sociálních služeb

FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2017

Příspěvek na provoz v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2017 – UZ 13305 poskytnutý zřizovatelem Moravskoslezským krajem

Druh sociálních služeb

(dle registrace)

Výše (tis. Kč)
DZR Koperníkova č. 7044692 6.597
STD Bohumín č. 1003503 0
DJ Šunychelská č. 1327678 2.414
CHB Český Těšín č. 3420735 1.575
CHB Karviná č. 9854026 1.621
CHB Bohumín č. 9432347 1.021
CHB Starý Bohumín č. 5792562 1.984
Celkem 15.212

 

Dotace a finanční prostředky dalších subjektů na provoz služeb

 • Dotace zřizovatele MSK ve výši 900 tis. Kč s účelovým určením na odpisy
 • Dotace zřizovatele MSK na provoz a dofinancování hlavní činnosti ve výši  4900 tis. Kč

 

 • Investiční dotaci MSK ve výši 300 tis. Kč na pořízení osobního automobilu s alternativním pohonem s časovou použitelností do 06/2017
 • Investiční dotaci zřizovatele MSK na „Kanalizační a vodovodní přípojka – budova chráněného bydlení Český Těšín“ ve výši 3 mil. Kč  s časovou použitelností do 12/2018
 • Návratná finanční výpomoc na období 1.1.2017 – 30.11.2017 ve výši 3 500 tis. Kč

 

 

 • Dotace zřizovatele MSK na financování sociálně terapeutických dílen v rámci projektu „Podpora služeb sociální prevence I. v zálohové výši 1 386 Kč pro rok 2017

 • Dotace Města Bohumína na provoz seniorské služby ve výši 60 000 Kč
 • Individuální dotace města Bohumína na provoz domova se zvláštním režimem ve výši 13 000 Kč
 • Individuální dotace města Bohumína na provoz CHB Koperníkova 1212 ve výši 10 000 Kč
 • Individuální dotace města Bohumína na provoz CHB Malá ve výši      5 000 Kč

Město Třinec

     Jablunkovská 160, 739 61   

 

 • Dotace Města Třinec na provoz služby CHB Karviná ve výši 10 000 Kč , účelová neinv.dotace na reg.soc.služby, dofinancování provozu služby   

     

 • Dotace Města Český Těšín na provoz služby CHB Český Těšín ve výši 30 000 Kč       

                                                                                     

 • Dotace obce Dětmarovice na provoz služby CHB Karviná ve výši 5 000 Kč
 • Dotace města Orlová na provoz služby CHB Karviná a Č.Těšín ve výši 20 000 Kč

 

 • Investiční dotace Státního fondu životního prostředí na pořízení auta s alt.pohonem ve výši 50 000 Kč.