Financování sociálních služeb

FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2018

Příspěvek na provoz v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2018 – UZ 13305 poskytnutý zřizovatelem Moravskoslezským krajem

Druh sociálních služeb

(dle registrace)

Výše (tis. Kč)
DZR Koperníkova č. 7044692 7.850
STD Bohumín č. 1003503 0
DJ Šunychelská č. 1327678 4.092
CHB Český Těšín č. 3420735 2.094
CHB Karviná  č. 9854026 2.154
CHB Bohumín  č. 9432347 1.222
CHB Starý Bohumín č. 5792562 2.221
Celkem 19.633

 

 

Dotace a finanční prostředky dalších subjektů na provoz služeb

 

 • Dotace zřizovatele MSK ve výši 1.500 tis. Kč s účelovým určením na odpisy
 • Dotace zřizovatele MSK na provoz a dofinancování hlavní činnosti ve výši  4900 tis. Kč

 

 

 • Investiční dotaci MSK ve výši 600 tis. Kč na pořízení osobních automobilů s alternativním pohonem
 • Investiční dotaci zřizovatele MSK na „Kanalizační a vodovodní přípojka – budova chráněného bydlení Český Těšín“ ve výši 3 mil. Kč,  s časovou použitelností do 12/2018
 • Návratná finanční výpomoc na období 1.1.2018 – 30.11.2018 ve výši 5 500 tis. Kč

 

 

  • Dotace Města Hlučín na provoz služby domova se zvláštním režimem  ve výši 5 000 Kč
  • Dotace Města Rychvald na financování nákladů seniorské služby občanů města Rychvald ve výši    15 000 Kč

 

 • Dotace Města Bohumína na provoz seniorské služby ve výši 66 000 Kč
 • Individuální dotace Města Bohumína na provoz domova se zvláštním režimem ve výši 14 000 Kč
 • Individuální dotace Města Bohumína na provoz CHB Koperníkova 1212 ve výši 11 000 Kč
 • Individuální dotace Města Bohumína na provoz CHB Malá ve výši 6 000 Kč

 

 • Dotace Statutárního Města Třinec na dofinancování provozu služby CHB Karviná ve výši 13 000 Kč

 

 • Dotace Města Český Těšín na provoz služby CHB Český Těšín ve výši 30 000 Kč.      

 

  

 • Dotace obce Dětmarovice na provoz služby CHB Karviná, pro občana obce Dětmarovice ve výši 5 000 Kč

 

 

 • Dotace Města Orlová na dofinancování nákladů uživatelů CHB Karviná a Č.Těšín ve výši 10 000 Kč

 

 • Dotace Statutárního Města Karviná na dofinancování osobních nákladů služby CHB Č.Těšín ve výši 10 000 Kč
 • Dotace Statutárního Města Karviná na dofinancování osobních nákladů služby CHB Karviná ve výši 15 000 Kč
 • Dotace Statutárního Města Karviná na dofinancování osobních nákladů služby CHB Č.Těšín ve výši 5 000 Kč
 • Dotace Statutárního Města Karviná na dofinancování osobních nákladů služby CHB Karviná ve výši 10 000 Kč

 

                                                                   

 • Dotace Města Jablunkov na dofinancování nákladů na uživatele CHB Č.Těšín ve výši 3 000 Kč

 

 • Dotace Statutárního Města Havířov na dofinancování nákladů na uživatele CHB Č.Těšín ve výši      5 000 Kč
 • Dotace Statutárního Města Havířov na dofinancování nákladů na uživatele CHB Bohumín  ve výši      5 000 Kč

 

 

 

 • Investiční dotace Státního fondu životního prostředí na pořízení aut s alt.pohonem ve výši 100 000 Kč.

 

 

 FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2017