Domov Jistoty, p.o.


 REALIZACE NÁVŠTĚV v Domově Jistoty

V souladu s Mimořádným opatřením MZ čj. MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN ze dne 7.6.2021 v souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví jsou s účinností od 8.6.2021 stanoveny podmínky pro realizaci návštěv v domově pro seniory a domově se zvláštním režimem takto:

Od 8.6.2021 je tedy možné navštívit osoby blízké v našich zařízeních v těch případech, kdy se návštěva prokáže dokladem o:

 • absolvování POC antigenního testu  provedeného na odběrovém místě zvoleném danou osobou s negativním výsledkem, ne starším 72 hodin před zahájením návštěvy, tj. doložením písemného dokladu o provedeném testu – certifikát vydaný laboratoří, která test zpracovávala, nebo
 • absolvováním PCR testu provedeného na odběrovém místě zvoleném danou osobou s negativním výsledkem, ne starším 7 dní před zahájením návštěvy, tj. doložením písemného dokladu o provedeném testu – certifikát vydaný laboratoří, která test zpracovávala, příp. doložení SMS zprávy o negativním výsledku  z mobilu, která bude  pracovníkem zařízení vyfocena.
 • nebo se prokáže písemným dokladem o tom, že v uplynulých 180 dnech prodělala onemocnění COVID-19, (od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 180 dnů),  potvrzení osobě vydá ošetřující lékař.
 • nebo se prokáže písemným národním certifikátem MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění Covid 19 , který obsahuje údaje o očkované osobě, podaném typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že:
 • a)  od první očkovací dávky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka
 • b) od aplikace první dávky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka
 • c) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců                                                                                                                    a očkované osoby nejeví žádné známky onemocnění. Potvrzení nebo certifikát bude ponechán pro účely evidence v zařízení.
 • nebo se prokáže potvrzením (čestným prohlášením) zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami  test na stanovení přítomnosti viru, který je určen pro sebetestování nebo povolený MZ k použití laickou osobou s negativním výsledkem
 • nebo se prokáže potvrzením (čestným prohlášením) školy nebo školského zařízení , že absolvoval nejdéle před 72 hodinami  test na stanovení přítomnosti viru, který je určen pro sebetestování nebo povolený MZ k použití laickou osobou s negativním výsledkem

Každá návštěva je dále povinna:

 • Navštěvující osoby se předem na návštěvu objednají, pro realizaci návštěv bude sloužit rezervace, kterou si návštěvníci telefonicky domluví s personálem v zařízení.

V pracovní dny od 8,00 do 15,00 hodin se lze telefonicky na návštěvě               domluvit:

 • pro návštěvu do domova pro seniory Šunychelská 1159 Bohumín s vedoucí služby Mgr. Martinou Biegońovou, na tel. 604 306 220, po této době a v mimopracovních dnech na tel. 731 436 019,
 • pro návštěvu do domova se zvláštním režimem Koperníkova 870, Bohumín s vedoucí služby Bc. Janou Karasovou, na tel. 604 306 262, po této době a v mimopracovních dnech na tel. 603 358 647,
 • návštěvy mohou do zařízení přicházet denně v době od 9 do 17,30 hod., na základě předchozí telefonické dohody a v maximálním počtu 2 osob k jednomu klientovi ve stejný čas, denní limit návštěv je stanoven na maximum 2 rodin v zařízení; pouze v odůvodněných případech (např. navštěvující osoba potřebuje doprovod) je možno povolit návštěvu u klienta více osobám v jeden čas, maximálně však 4 osobám.
 • provést dezinfekci rukou (stolek s desinfekcí je připraven za dveřmi ze vstupní chodby v přízemí).
 • ihned použít nový originálně zabalený respirátor pro ochranu dýchacích cest tř. FFP2 nebo KN 95  s filtrační účinností alespoň 94% a mít jej nasazený po celou dobu přítomnosti v zařízení. Bez používání tohoto ochranného prostředku nebude návštěva umožněna,
 • dodržovat minimální rozestup 2 metry od všech uživatelů a personálu,
 • po vstupu do budovy bude každé návštěvě měřena tělesná teplota, je-li tato vyšší než 37 st. celsia, není osobě návštěva umožněna,
 • každý návštěvník je dále povinen podepsat informovaný souhlas a čestné prohlášení, kterým vyjádří akceptaci se zpracováním osobních údajů pro účely evidence návštěv,
 • odepření podpisu informovaného souhlasu a čestného prohlášení je důvodem neumožnění návštěvy,
 • pro návštěvy jsou vyhrazeny ve službě domova se zvláštním režimem: venkovní prostory zařízení (zahrada, společná terasa apod.), případně jednolůžkové či dvoulůžkové pokoje; návštěvy na dvoulůžkovém pokoji jsou zajištěny paravánem nebo jinou překážkou, tak aby byla oddělena od lůžek ostatních klientů; znemožňuje-li zdravotní stav klienta jeho přemístění do vyhrazených prostor, probíhá návštěva na pokoji za dodržení odstupu minimálně dvou metrů
  od dalšího klienta, je-li tento přítomen v pokoji; při návštěvě na dvoulůžkovém pokoji je potřeba použít zástěnu,
 • pro návštěvy jsou vyhrazeny ve službě domova pro seniory venkovní prostory zařízení (venkovní posezení), případně prostory společenské místnosti na komunitě č. 3 v  1NP a společenské místnosti na komunitě č. 1 v přízemí objektu.
 • z důvodu ochrany všech klientů doporučujeme omezení osobních kontaktů s klientem (např. dotyky, polibky, podání ruky, objetí), udržovat povinný rozestup 2 metry,
 • návštěvy klienta, který byl pozitivně testován na onemocnění COVID 19 a u něhož onemocnění probíhá, jsou zakázány.

Návštěvy jsou také oprávněny využít výjimek daných Mimořádným opatřením MZ čj. 14597/2021-3/MIN/KAN ze dne 7.6.2021.

Mimořádné opatření

S ohledem na kapacitní možnosti našich pracovníků není možné testy třetím osobám v našem zařízení provádět. Návštěvníci si tak musí testy zajistit na některém odběrovém místě. K tomuto účelu je možno využít dobrovolné antigenní testování, kterým až do odvolání Ministerstvo zdravotnictví ČR veřejnosti umožnilo na základě Mimořádného opatření ze dne 14.12.2020 a jeho aktualizace ze dne 28.1.2021, absolvovat POC antigenní test každé 3 dny.

Mimořádná opatření MZ ČR nahrazují indikaci lékařem. Tedy POC test na přítomnost antigenu, případně RT-PCR vyšetření si mohou třetí osoby udělat na odběrových místech (např. pro plošné testování), v laboratořích, v lékárnách, u poskytovatelů zdravotních služeb.

Laboratoře a zdravotnická zařízení, které provádějí testování:

 

 1. Vítkovická nemocnice Ostrava, Agellab, Zalužanského 1192/15, Ostrava – Vítkovice

 Rychlý antigenní test

Pracovní doba: pondělí–pátek 12:30–14:30 hod.

Drive in: ne

Objednání samoplátců: rezervace online

Cena pro samoplátce: 590 Kč

Způsob platby: online platba

Test PCR

Pracovní doba: pondělí–pátek 13:00–14:00 hod.

Drive in: ne

Objednání samoplátců: rezervace online

Cena pro samoplátce: 1900 Kč

Způsob platby: online platba

 1. Nemocnice Český Těšín, Agellab, Ostravská 783, 737 01

Rychlý antigenní test

Pracovní doba: pondělí, středa, pátek 12:00–13:00 hod.

Drive in: ne

Objednání samoplátců: rezervace online

Cena pro samoplátce: 590 Kč

Způsob platby: online platba

Test PCR

Pracovní doba: pondělí, středa, pátek 12:00–13:00 hod.

Drive in: ne

Objednání samoplátců: rezervace online

Cena pro samoplátce: 1900 Kč

Způsob platby: online platba

  1. Fakultní nemocnice Ostrava Test PCR
   mobilní odběrové místo č. 3 (u centrálního příjmu)
   pondělí – pátek    12:00 – 14:00
   https://www.fno.cz/tiskove-zpravy/provadime-take-testovani-na-covid-19-samoplatcu

   1. Nemocnice s poliklinikou Havířov – Test PCR
    u budovy Infekčního pavilonu
    pondělí – pátek    8:00 – 16:00
    sobota        8:00 – 14:00
    http://www.nsphav.cz/cs/pro-pacienty-a-navstevniky/koronavirus-dulezite-informace/1124-odberove-misto-pro-diagnostiku-covid-19.htm
  1. Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj – Test PCR
   vjezd/vchod u zadní brány nemocnice (od Tesca)
   pondělí – pátek    8:00 – 14:00
   http://www.nspka.cz/cs/zdravotnik/aktuality/1307-jde-to-i-bez-karanteny-s-potvrzenim-ze-jste-covid-19-negativni-z-karvine-raje.html
 1. Městská nemocnice Ostrava -Test PCR
  vjezd z ulice Varenská (pouze automobily)
  pondělí – pátek    08:00 – 16:00
  https://www.mnof.cz/covid-19-informace

Ceny na provedení PCR testu sdělí dané odběrné místo.

 

INFORMACE K VYCHÁZKÁM UŽIVATELŮ

Mimořádné opatření MZ čj. MZDR 20029/2021-1/MIN/KAN zrušilo s účinností od 12.5.2021 opatření pro realizaci  vycházek.  Vycházky uživatelů služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem mimo objekt budou realizovány za splnění těchto podmínek, stanovených organizací:

 • uživatel používá v průběhu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95, stanoví-li tak  mimořádné opatření MZ nebo usnesení vlády.

Prosíme Vás o odpovědný přístup při setkávání s Vašimi blízkými, aby nedošlo k ohrožení jejich života a zdraví. Naší snahou je v co největší míře chránit všechny uživatele služby i pracovníky zařízení, abychom byli schopni zajistit péči o uživatele a provoz zařízení.

V případě nejasností a dotazů mě můžete kontaktovat na tel. 733 534 636.

Děkujeme za pochopení

Ing. Jiřina Zdražilová, ředitelka

       

—————————————————————————

Vítejte na stránkách Domova Jistoty, příspěvkové organizace.

Věříme, že naše stránky poskytnou důležité informace nejen Vám, ale i Vašim blízkým nebo přátelům.
Všechny Vaše dotazy zodpoví naši odborní pracovníci (viz kontakty).

 

Domov Jistoty je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje a poskytuje tyto pobytové sociální služby:

Domov pro seniory

1

Šunychelská 1159, Nový Bohumín

STD

1

Šunychelská 1159, Nový Bohumín

Chráněné bydlení Karviná

1

Polská 71, Karviná – Ráj

Chráněné bydlení Koperníkova

 1

Koperníkova 1212, Nový Bohumín

Chráněné bydlení Malá

1

Malá 514, Starý Bohumín

DZR Koperníkova

 1

Koperníkova 870, Nový Bohumín

Chráněné bydlení Český Těšín

1

Komenského 2097/6, Český Těšín