Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Projekty > Projekty EU > Podpora služeb sociální prevence I.

Podpora služeb sociální prevence I.Domov Jistoty, příspěvková organizace je poskytovatelem sociální služby – sociálně terapeutické dílny, která je podpořená z projektu „Podpora služeb sociální prevence I.“, spolufinancovaného Evropskou unií a státním rozpočtem ČR. Předkladatelem projektu je Moravskoslezský kraj. Celková výše finančních prostředků na dobu realizace projektu na léta 2016-2018 činí 4 158 000 Kč. Prostředky jsou poskytovány prostřednictvím rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Operační program
Operační program zaměstnanost

Číslo projektu
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000648

Cíl projektu
Projekt je zaměřen na zajištění poskytování vybraných druhů sociálních služeb v souladu se schváleným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020 s důrazem na mapování a vyhodnocování skutečných potřeb uživatelů

Přehled klíčových aktivit projektu

  1. Podpora samostatného bydlení
  2. Sociálně terapeutické dílny
  3. Telefonická krizová pomoc
  4. Evaluace poskytování sociálních služeb

Doba realizace projektu u služby STD

1.1.2016 – 31.12.2018

Bližší informace jsou uvedeny na stránkách Moravskoslezského kraje:
www.msk.cz

MSK logo