Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O nás > Odborné praxe a stáže

Odborné praxe a stáže

Informace pro zájemce o odbornou praxi nebo stáž v Domově Jistoty, příspěvkové organizaci

Bezplatnou odbornou praxi v rámci praktického vyučování nebo praktické výchovy v rámci středního a vyššího odborného školství může absolvovat student školy, se kterou má Domov Jistoty, příspěvková organizace uzavřenou smlouvu o zabezpečení odborné praxe.
Žádost o umožnění výkonu odborné praxe sděluje žadatel – student písemnou nebo ústní formou alespoň 7 dní před jejím plánovaným zahájením .

Žádost je možné podat:

Po obdržení žádosti bude student kontaktován vedoucím zařízení nebo ředitelem k dojednání konkrétních podmínek a podpisu smlouvy o výkonu odborné praxe.

  • Smlouvu za Domov Jistoty, p.o. podepisuje ředitelka zařízení před nástupem studenta k výkonu odborné praxe
  • Smlouvu za vysílající subjekt podepisuje statutární zástupce praktického vyučování nebo praktické výchovy (školy)
  • Před nástupem na odbornou stáž bude student informován o případné potřebě předložení vstupní lékařské prohlídky u poskytovatele zdravotních služeb, se kterým má Domov Jistoty uzavřenou smlouvu. Úhrada lékařské prohlídky praktikantů je nákladem vysílající organizace – školy.

Stáže

Žádost o umožnění bezplatné stáže v Domově Jistoty, příspěvkové organizaci podává student písemnou nebo ústní formou alespoň 7 dní před jejím plánovaným zahájením.

Žádost je možné podat:

Zpravidla do 3 kalendářních dnů je studentovi zaslána zpětná vazba o schválení či neschválení Žádosti o  absolvování odborné stáže a sděleny další podmínky pro uzavření smluvního vztahu.

Odbornou stáž lze absolvovat i na základě uzavřené Dohody o stážích mezi zařízeními poskytující sociální služby.

Aktualizováno 3.2.2014