Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O nás > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Domov Jistoty, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 Ostrava 

Základní účel zřízení - pobytové zařízení
Hlavní činnost - péče o staré občany, domov důchodců, pobytové sociální služby, pečovatelská služba

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:


Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Domov Jistoty, příspěvková organizace
  Slezská 164, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Domov Jistoty, příspěvková organizace
  Slezská 164, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek
  po předchozí telefonické domluvě

 • 4.4 Telefonní čísla

  T: +420 558 848 164 
  M: +420 604 306 220

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.domovjistoty.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Domov Jistoty, příspěvková organizace
  Slezská 164, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  dbo@po-msk.cz

  Další elektronické adresy:

  zdrazilova@djbohumin.cz
  sekretariat@djbohumin.cz

 • 4.8 Datová schránka

  myrkh99

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: -

6. IČO

00847372

7. DIČ

Domov Jistoty není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: zdrazilova@djbohumin.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): myrkh99

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Domov Jistoty, příspěvková organizace, Slezská 164, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel organizace, v případě jeho nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

 • 11.2 Vydané právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době Domov Jistoty, příspěvková organizace neposkytuje žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.