Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Projekty > Projekty EU > Podpora služeb sociální prevence 2022+

Podpora služeb sociální prevence 2022+Domov Jistoty, příspěvková organizace je poskytovatelem sociální služby – sociálně terapeutické dílny, která je podpořena z projektu „Podpora služeb sociální prevence 2022+“, spolufinancovaného Evropskou unií a státním rozpočtem ČR. Předkladatelem projektu je Moravskoslezský kraj. Celková výše finančních prostředků na dobu realizace projektu na léta 2022 - 2024 činí 7 246 000 Kč. Prostředky jsou poskytovány prostřednictvím rozpočtu Moravskoslezského kraje.

 

Operační program

Operační program Zaměstnanost plus

Číslo projektu

CZ.03.02.01/00/22_003/0000001

Obsah projektu

Projekt je zaměřen na zajištění poskytování vybraných druhů sociálních služeb, zařazených do krajské sítě sociálních služeb, v souladu se schváleným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2022–2024, s důrazem na mapování a vyhodnocování skutečných potřeb uživatelů.

Přehled klíčových aktivit projektu

  1. Podpora vybraných sociálních služeb
  2. Kontrola poskytování sociálních služeb

 

Aktivita „Sociálně terapeutické dílny“

Smyslem aktivity je podpora osob se sníženou soběstačností, které není možné vzhledem k jejich hendikepu zapojit do otevřeného nebo chráněného trhu práce. V rámci aktivity budou podpořeny osoby se zdravotním postižením ve zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

 

Doba realizace projektu

  1. 1. 2022 – 31. 12. 2024

Bližší informace jsou uvedeny na stránkách Moravskoslezského kraje:
www.msk.cz

 logo.jpg