Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Projekty > Projekty EU > Podpora služeb sociální prevence II

Podpora služeb sociální prevence IIDomov Jistoty, příspěvková organizace je poskytovatelem sociální služby – sociálně terapeutické dílny, která je podpořená z projektu „Podpora služeb sociální prevence II.“ , spolufinancovaného Evropskou unií a státním rozpočtem ČR. Předkladatelem projektu je Moravskoslezský kraj. Výše finančních prostředků, poskytnutých sociální službě – sociálně terapeutické dílny pro rok 2019 činí 1 776 800 Kč. Prostředky jsou poskytovány prostřednictvím rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Operační program

Operační program Zaměstnanost Registrační

Číslo projektu

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003758

Prioritní osa 2

Sociální začleňování a boj s chudobou

Investiční priorita

2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast na zlepšení zaměstnatelnosti

Cíl projektu

Projekt je zaměřen na zajištění poskytování vybraných druhů sociálních služeb, zařazených do krajské sítě sociálních služeb, v souladu se schváleným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020, s důrazem na mapování a vyhodnocování skutečných potřeb uživatelů.

Přehled klíčových aktivit projektu

  1. Podpora vybraných sociálních služeb
  2. Kontrola efektivity poskytování sociálních služeb
  3.  Evaluace poskytování sociálních služeb

Doba realizace projektu u služby STD

1. 1. 2019 – 31.12.2019

Bližší informace jsou uvedeny na stránkách MSK: www.msk.cz

MSK logo